BİM 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

2022 sonu itibariyle 10 deposunun enerji ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrallarıyla (GES) karşılayan ve bu alanda 15 MWh kapasiteye sahip olan BİM, 2025 yılı itibarı ile toplam elektrik tüketiminin %25’ini GES projelerinden elde edilen elektrikle karşılamayı hedefliyor. BİM ayrıca, faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı yoğunluğunu 2026’ya kadar %20 azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Perakende sektörünün lider kuruluşu BİM 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile belirlediği gerçekçi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan BİM bu alandaki faaliyetlerini ve aldığı sonuçları çarpıcı verilerle aktardı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan raporda sürdürülebilirliğin bütün alanlarına değinildi ve BİM’in sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı yatırımlar ve belirlediği hedefler paylaşıldı. Şeffaflık ilkesiyle hareket eden BİM, iklim kriziyle bağlantılı olarak belirlemiş olduğu risk ve fırsatlar konusundaki yönetim yaklaşımını, stratejisini ve risk yönetimini açık bir şekilde paylaştı.

“Sürdürülebilirlik uygulamalarımız ve yatırımlarımız aynı yoğunlukta devam edecek”

Raporun yayımlanmasıyla ilgili bir açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’de yüksek indirim modelinin ilk temsilcisi BİM olarak yalın iş modelimiz ve ‘her gün düşük fiyat’ politikamızla enflasyona karşı mücadele ediyor ve hane halkının tasarruflu yaşamına destek oluyoruz. Bu yaklaşımımızı BİM Sürdürülebilirlik Anlayışı temelinde konumluyor ve müşterilerimizin menfaatini her zaman kısa vadeli yüksek kârdan üstün tutuyoruz. Kaliteli ürünlerin müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmesinden çevresel etkimizin azaltılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede iş modelimizin sürdürülebilirliğini gözeten uygulamalarımız ve yatırımlarımız aynı yoğunlukta devam edecek. 2022 yılındaki çalışmalarımızla ilgili olarak hazırladığımız bu kapsamlı raporu tüm paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sürdürülebilir Ürünler

BİM için “Sorumlu/Sürdürülebilir Ürünler” kalite ve ekonomik kriterler ile sosyal ve çevresel faktörler de dikkate alınarak inovatif yaklaşımlarla üretilen ve iyileştirilen ürünleri kapsıyor. BİM geliştirmiş olduğu sürdürülebilir ürün tanımı kapsamında belirlediği sürdürülebilir ürün kategorisindeki çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürütüyor. BİM’in, sürdürülebilir ürün kapsamına giren ürün cirosunun toplam ciroya oranı 2022 yılında %8,6 olurken bu oranın 2026 yılı itibarıyla %10’a ulaşması hedefleniyor.

Mağazalar ve depolarda enerji verimliliği çalışmaları

BİM mağaza ve depolarından kaynaklanan çevre etkisini asgari düzeye indirebilmek için yoğun çalışmalar yapıyor. Bu konuda BİM enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına odaklandı. Böylece, fosil yakıt kullanımının önüne geçmek ve sera gazı salımlarını azaltmak hedefleniyor. 2021 yılında başlayan ve sektörde örnek uygulama olarak öne çıkan güneş enerjisi santralleri projesi 2022 yılında devamı etti ve 7 adet depo çatısına daha GES kurulumları tamamlandı. BİM’in toplam 10 deposunda GES’ler aracılığıyla elektrik üretimi yapılıyor. 2022 yılında üretilen 12,220 MWh elektrik enerjisi sayesinde 5,3 bin ton CO2 tasarrufu sağlandı. 2022 yılında 10 GES projesinin toplam kurulu gücü 15 MW’a ulaşırken, devam eden projelerle 2023 yılında 40 MW toplam kurulu güce ulaşmak hedefleniyor. 2022 yılında GES projelerinden elde edilen elektrik BİM’in toplam elektrik tüketiminin %2,2’sine ulaştı. 2025 yılı itibariyle ise bu oranın %25 olması hedefleniyor.

BİM ayrıca 2020 yılından başlayarak enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı odaklı iyileştirmeler yaparak mağazalarının tasarımlarını yeniledi. Yenilenen mağazalarda iç ısı yalıtımının sağlanması için taş yünü ve yüksek camlar kullanıldı. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla enerji tasarruflu LED aydınlatma modellerine geçildi. Yeni tasarımlı mağazaların sayısı 2022 itibarıyla 3.626’ya ulaştı. BİM, 2030’a kadar tüm mağazalarını yeni tasarıma geçirmeyi hedefliyor.

Sera gazında iddialı hedef!

BİM, enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için yaptığı yatırımlar ve taşımacılıkta aldığı önlemlerle sera gazı salımlarını kapsamlı bir şekilde azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda BİM sera gazı yoğunluğunu 2026 yılında 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefliyor.

Ambalaj ve atık yönetiminde yaklaşık 15 milyon TL tasarruf!

BİM tüm mağaza ve depolarında yürüttüğü projelerle hem gıda hem de ambalaj alanlarındaki atıklarını azaltıyor, geri dönüştürüyor ve döngüsel ekonomi perspektifi ile yeniden değerlendiriyor. 2022 yılında ambalajlamada kaynak verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir hammadde alternatiflerini yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmalar sonucunda 439 ton plastik ve 351 ton kâğıt tüketiminin önüne geçildi. Söz konusu uygulamalarla yaklaşık 15 milyon TL finansal tasarruf sağlandı. BİM yapacağı geliştirmelerle 2025 yılında kâğıt atıkları 820 ton/yıl, plastik atıkları ise 750 ton/yıl azaltmayı ve ambalajlarında 480 ton/yıl geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı amaçlıyor.

İki depoya iki önemli sertifika!

2021 yılında İskenderun bölge deposunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı almak üzere başlayan çalışmalar 2022 yılında tamamlandı ve sertifika alındı.

BİM Piraziz Bölge Deposu ise 2022 yılında, ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x